Skip to main content

Show filters

Hide filters

sigurno se ophoditi sa životinjama

Description

Description

Osiguravati sigurnu i ljudsku interakciju sa životinjama izbjegavajući čimbenike koji će negativno utjecati na njihovo ponašanje. To obuhvaća upotrebu humanih pomagala / opreme za dresiranje te objašnjavanje njihove upotrebe vlasnicima/držateljima, kako bi se osiguralo da se upotrebljavaju na odgovarajući način te da je dobrobit životinje zaštićena.