Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvješćivati o rezultatima bušotine

Description

Description

Dokumentirati i dijeliti rezultate bušotine na transparentan način; priopćavati rezultate partnerima, revizorima, suradničkim timovima i unutarnjoj upravi.