Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizirati poslovne ciljeve

Description

Description

Proučavati podatke u skladu s poslovnim strategijama i ciljevima te izraditi kratkoročne i dugoročne strateške planove.

Alternativna oznaka

istraživati poslovne ciljeve

razmatrati poslovne ciljeve

razmotriti poslovne ciljeve