Skip to main content

Show filters

Hide filters

osigurati usklađenost sa zdravstvenim, sigurnosnim i higijenskim standardima

Description

Description

Nadzirati svo osoblje i postupke radi usklađenosti sa zdravstvenim, sigurnosnim i higijenskim standardima. Komunicirati i podržavati usklađivanje tih zahtjeva sa zdravstvenim i sigurnosnim programima poduzeća.

Alternativna oznaka

osigurati slaganje sa zdravstvenim sigurnosnim i higijenskim standardima

upravljati slaganjem sa zdravstvenim sigurnosnim i higijenskim standardima

osigurati slaganje sa standardima zdravstva sigurnosti i higijene

osiguravati slaganje sa standardima zdravstva sigurnosti i higijene

Vještine