Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

upravljati financijskim rizikom u međunarodnoj trgovini

Description

Description

Procijeniti i upravljati mogućnošću financijskog gubitka i neplaćanja, u kontekstu tržišta stranih valuta; primjenjivati instrumente kao što su akreditivi.

Vještine