Skip to main content

Show filters

Hide filters

osigurati sukladnost s propisima poduzeća

Description

Description

Jamčiti da su aktivnosti zaposlenika u skladu s propisima poduzeća, provedene putem smjernica, direktiva, politika i programa klijenata i poduzeća.