Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

optomehanika šupljina

Description

Description

Podskup fizike koji je usmjeren na interakciju između mehaničkih predmeta i svjetlosti. Fokus je uglavnom usmjeren na poboljšanje interakcije radijacijskog tlaka između tvari iz optičkih rezonatora te svjetlosti ili fotona.