Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati podacima korisnika zdravstvene zaštite

Description

Description

Voditi točne evidencije klijenata koje ispunjavaju i pravne te stručne standarde i etičke obveze kako bi se olakšalo upravljanje odnosima s klijentima, pri čemu se svi podaci klijenata (uključujući verbalni, pisani i elektronički) smatraju povjerljivima.

Vještine