Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

TripleStore

Description

Description

Trgovina RDF ili TripleStore je baza podataka koja se upotrebljava za pohranu i dohvaćanje trojki iz okvira Resource Description Framework (entiteti podataka subjekt-predikat-objekt) kojima se može pristupiti semantičkim upitima.