Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregledavati građevinske materijale

Description

Description

Pregledavati građevinske materijale kako bi se utvrdila oštećenja, vlaga, nedostaci ili drugi problemi prije upotrebe materijala.

Vještine