Skip to main content

Show filters

Hide filters

provoditi planove zaštite okoliša

Description

Description

Primjenjivati planove za upravljanje pitanjima okoliša u projektima, intervencijama na prirodnim lokacijama, u poduzećima i drugima.