Skip to main content

Show filters

Hide filters

vrste opasnog otpada

Description

Description

Različite vrste otpada koji predstavlja rizik za okoliš ili javno zdravstvo i sigurnost, kao što su radioaktivni otpad, kemikalije i otapala, elektronika te otpad koji sadržava živu.