Skip to main content

Show filters

Hide filters

skladištiti sortirani otpad

Description

Description

Skladištiti otpadne materijale, proizvode i uređaje koji su razvrstani u zasebne kategorije za recikliranje ili odlaganje u odgovarajuće spremnike i opremu ili objekte za skladištenje.

Vještine