Skip to main content

Show filters

Hide filters

klinička farmakologija s toksikologijom

Description

Description

Farmakologija je medicinska specijalizacija navedena u Direktivi EU-a 2005/36/EZ.

Alternativna oznaka

farmakologija

Vještine