Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremiti financijska očitovanja

Description

Description

Prikupljati, unositi i pripremati skup financijskih evidencija u kojima se prikazuje financijsko stanje društva na kraju određenog razdoblja ili računovodstvene godine. Financijska izvješća koja se sastoje od pet dijelova, a to su izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama glavnice (SOCE), izvještaj o novčanom tijeku i bilješke.