Skip to main content

Show filters

Hide filters

arhivirati dokumentaciju povezanu s poslom

Description

Description

Birati odgovarajuću dokumentaciju koja se odnosi na trenutačni ili cijeli posao i poduzimati korake da se pohrani na način kojim se osigurava njezina dostupnost u budućnosti.