Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati sa stručnjacima u banci

Description

Description

Komunicirati sa stručnjacima u području bankarstva u cilju dobivanja informacija o određenom financijskom slučaju ili projektu u osobne ili poslovne svrhe ili u ime klijenta.

Vještine