Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

analizirati uzorke hrane i pića

Description

Description

Pregledati jesu li hrana ili piće sigurni za prehranu ljudi. Provjeriti prave razine ključnih sastojaka i ispravnost deklaracija na oznakama te razine prisutnih hranjivih tvari. Osigurati da uzorci hrane i pića ispunjavaju određene standarde ili postupke.