Skip to main content

Show filters

Hide filters

olakšavati postupak davanja ponuda u dražbi

Description

Description

Odrediti početnu ponudu za predmete koji će biti stavljeni na dražbu i nastaviti tražiti više ponuda; poticati želju ponuditelja za kupnjom.

Vještine