Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvlačenje informacija

Description

Description

Tehnike i metode koje se upotrebljavaju za prikupljanje i izvlačenje informacija iz nestrukturiranih ili polustrukturiranih digitalnih dokumenata i izvora.

Vještine