Skip to main content

Show filters

Hide filters

omogućiti korisnicima usluga socijalne skrbi bolje razumijevanje pravnih propisa

Description

Description

Informirati i objašnjavati zakonodavstvo za korisnike socijalnih usluga kako bi im se pomoglo da razumiju posljedice koje nose te kako ih mogu iskoristiti za svoj interes.

Vještine