Skip to main content

Show filters

Hide filters

prilagođavati se vrsti medija

Description

Description

Prilagođavati se različitim vrstama medija kao što su televizija, filmovi, reklame, i drugo. Prilagođavati rad vrsti medija, rasponu produkcije, proračunu, žanrovima u okviru vrste medija i drugima.