Skip to main content

Show filters

Hide filters

vrijednosni papiri

Description

Description

Financijski instrumenti kojima se trguje na financijskim tržištima koji istodobno predstavljaju imateljevo pravo vlasništva i izdavateljevu obvezu plaćanja. Cilj vrijednosnih papira je prikupljanje kapitala i zaštita od rizika na financijskim tržištima.

Vještine