Skip to main content

Show filters

Hide filters

kemijski postupci

Description

Description

Odgovarajući kemijski postupci koji se upotrebljavaju u proizvodnji, kao što su obrada pročišćavanjem, separacijom, emulgacijom i dispergiranjem.

Vještine