Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregovarati s korisnicima usluga socijalne skrbi

Description

Description

Razgovarati sa svojim klijentima o uspostavljanju poštenih uvjeta, oslanjajući se na povjerenje, podsjećajući klijente da je rad u njihovu korist i potičući njihovu suradnju.

Vještine