Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati plinskom turbinom

Description

Description

Upravljati opremom koja upotrebljava toplinsku energiju, ekstrahiranu iz pare pod tlakom, za stvaranje rotacijskog pokreta. Osigurati da je turbina uravnotežena i da radi u skladu sa sigurnosnim propisima i zakonodavstvom, praćenjem opreme tijekom rada.