Skip to main content

Show filters

Hide filters

pružati usluge šetanja pasa

Description

Description

Pružati usluge šetanja pasa, uključujući aktivnosti kao što su sporazum o uslugama s klijentom, odabir i upotreba opreme za rukovanje, interakcija s psom i sigurno te odgovorno šetanje pasa.