Skip to main content

Show filters

Hide filters

čistiti objekte za kampiranje

Description

Description

Dezinficirati i održavati objekte za kampiranje kao što su kabine, karavani, parcele i prostori za rekreaciju.

Alternativna oznaka

pospremiti objekte za kampiranje

pospremiti prostore za kampiranje

očistiti objekte za kampiranje

pospremati objekte za kampiranje

pospremati prostore za kampiranje

brinuti se za čistoću objekata za kampiranje

čistiti prostore za kampiranje

očistiti prostore za kampiranje

Vještine