Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizirati podatke o okolišu

Description

Description

Analizirati podatke kojima se tumače korelacije između ljudskih aktivnosti i učinaka na okoliš.

Vještine