Skip to main content

Show filters

Hide filters

primjenjivati njegu usmjerenu na osobu

Description

Description

Postupati s pojedincima kao partnerima u planiranju, razvoju i procjeni skrbi kako bi se osiguralo da odgovara njihovim potrebama. Staviti njih i njegovatelje u središte svih odluka.

Vještine