Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati u prehrambenoj industriji

Description

Description

Pružati savjete upraviteljima i organizacijama koje pružaju prehrambene usluge o pitanjima povezanima s prehranom, kao što su razvoj jelovnika, sastav hrane, planiranje proračuna, planiranje, sanitarne usluge, sigurnosni postupci te postupak za poboljšanje prehrambenog profila hrane. Pomoći pri uspostavljanju, ispravnom radu i ocjenjivanju objekata za usluge prehrane i programa prehrane.