Skip to main content

Show filters

Hide filters

razumjeti financijsku poslovnu terminologiju

Description

Description

Razumjeti značenje osnovnih financijskih koncepata i pojmova koji se upotrebljavaju u poduzećima i financijskim institucijama ili organizacijama.

Vještine