Skip to main content

Show filters

Hide filters

softver za računalno potpomognuti inženjering

Description

Description

Softver za obavljanje analize računalno potpomognutog inženjerstva (CAE), kao što su analiza konačnih elemenata i računalna dinamika fluida.

Alternativna oznaka

softver za CAE

Vještine