Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati o informiranom pristanku korisnika usluga zdravstvene zaštite

Description

Description

Osigurati da su pacijenti/klijenti u potpunosti informirani o rizicima i koristima predloženih načina liječenja kako bi mogli dati informirani pristanak, pri čemu se pacijenti/klijenti uključuju u postupak skrbi i liječenja.

Vještine