Skip to main content

Show filters

Hide filters

provesti kvantitativna istraživanja

Description

Description

Provesti sustavnu empirijsku istragu pojava koje se mogu promatrati putem statističkih, matematičkih ili računalnih tehnika.

Vještine