Skip to main content

Show filters

Hide filters

pružati osposobljavanje u području razvoja održivog turizma i upravljanja njime

Description

Description

Osigurati osposobljavanje i izgradnju kapaciteta za osoblje zaposleno u turističkoj industriji kako bi ih se uputilo u najbolje prakse razvoja turističkih odredišta i paket-aranžmana i upravljanju njima, osiguravajući pritom minimalan utjecaj na okoliš i lokalne zajednice te strogo očuvanje zaštićenih područja i životinjskih i biljnih vrsta.