Skip to main content

Show filters

Hide filters

planirati fizičku rehabilitaciju životinja

Description

Description

Sastavljati planove postupanja sa životinjama koje su u postupku tjelesne rehabilitacije, uzimajući u obzir relevantne značajke, npr. dob, vrstu, okolinu, prethodna iskustva, utjecaj vlasnika, trenutačno zdravstveno stanje, kliničku povijest. Slijediti upute veterinara.