Skip to main content

Show filters

Hide filters

računalno inženjerstvo

Description

Description

Tehnička disciplina koja kombinira računalnu znanost s elektrotehnikom radi razvoja računalne opreme i softvera. Računalno inženjerstvo bavi se elektronikom, projektiranjem softvera te integracijom hardvera i softvera.