Skip to main content

Show filters

Hide filters

standardi kvalitete

Description

Description

Nacionalni i međunarodni zahtjevi, specifikacije i smjernice za osiguranje dobre kvalitete i primjerenosti proizvoda, usluga i postupaka.

Vještine