Skip to main content

Show filters

Hide filters

procjenjivati rizike povezane s dobavljačima

Description

Description

Ocjenjivati učinkovitost dobavljača kako bi se procijenilo pridržavaju li se dobavljači ugovora, ispunjavaju li zahtjeve standarda i pružaju li željenu kvalitetu.

Vještine