Skip to main content

Show filters

Hide filters

postupati u skladu sa standardima kvalitete povezanima s praksom u zdravstvenoj skrbi

Description

Description

Primjenjivati standarde kvalitete povezane s upravljanjem rizikom, sigurnosnim postupcima, povratnim informacijama pacijenata, probirima i medicinskim uređajima u svakodnevnoj praksi, s obzirom na to da ih priznaju nacionalne strukovne udruge i tijela.

Vještine