Skip to main content

Show filters

Hide filters

održavati opremu za distribuciju vode

Description

Description

Obavljati rutinske poslove održavanja, utvrđivati nedostatke i vršiti popravke na opremi koja se upotrebljava za opskrbu i distribuciju čiste vode.