Skip to main content

Show filters

Hide filters

postupati u skladu s pravnim propisima vezanima uz zdravstvenu skrb

Description

Description

Poštivati regionalno i nacionalno zakonodavstvo o zdravstvu kojim se uređuju odnosi između dobavljača, kupaca, prodavača zdravstvene industrije i pacijenata te pružanje zdravstvenih usluga.

Vještine