Skip to main content

Show filters

Hide filters

pedagogija

Description

Description

Disciplina koja se bavi teorijom i praksom obrazovanja, uključujući razne metode podučavanja u cilju obrazovanja pojedinaca ili skupina.

Vještine