Skip to main content

Show filters

Hide filters

rukovati sonarnom opremom

Description

Description

Upravljati tehnološkom opremom radi mjerenja dubine oceana. Izračunati i tumačiti rezultate te ih prenijeti upravi.

Vještine