Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontinuirano se stručno usavršavati

Description

Description

Redovito pohađati obrazovne radionice, čitati stručne publikacije, aktivno sudjelovati u profesionalnim društvima.