Skip to main content

Show filters

Hide filters

slušati priče strana u sporu

Description

Description

Slušati argumente stranaka uključenih u sporove kako bi se razjasnili nesporazumi i loša komunikacija među njima.

Vještine