Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati korisnike o vrstama kava i čajeva

Description

Description

Davati upute kupcima o podrijetlu, značajkama, razlikama u okusima te mješavinama proizvoda od kave.

Alternativna oznaka

dati savjet gostima o vrstama kava i čajeva

dati savjet o vrsti kave i čaja korisnicima

savjetovati korisnike o vrsti kave i čaja

savjetovati goste o vrstama kava i čajeva

davati savjete o vrstama kava i čajeva gostima

savjetovati goste o vrsti kave i čaja

dati savjet o vrsti kave i čaja gostima

davati savjete o vrstama kava i čajeva korisnicima

dati savjet korisnicima o vrstama kava i čajeva