Skip to main content

Show filters

Hide filters

provjeravati kvalitetu sirovina

Description

Description

Provjeravati kvalitetu osnovnih materijala koji se upotrebljavaju za proizvodnju polugotovih i gotovih proizvoda procjenjivanjem nekih od njihovih svojstava i prema potrebi odabirom uzorka za analizu.

Vještine