Skip to main content

Show filters

Hide filters

određivati smjene

Description

Description

Planirati vrijeme i smjene osoblja kako bi se odrazili zahtjevi poslovanja.

Alternativna oznaka

dogovoriti raspored smjena

odrediti smjene

dogovoriti smjene

raspoređivati smjene

rasporediti smjene

dogovarati smjene

dogovarati raspored smjena

Vještine